Nyheder


Sæt det lange lys på

Coronaepidemien kan aflæses i verdensøkonomien og i afkastet for første kvartal. Hav tålmodighed lyder rådet fra Sampension-fællesskabets investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen.

Det store dyk i aktiemarkederne verden over som konsekvens af coronaudbruddet har sat sit aftryk - også på investeringsafkastet i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, som i første kvartal lå på -11,3 pct. mod 10,3 pct. sidste år.

Gennem mere end ti år har aktieinvesteringer været med til at sikre jævnt høje afkast. Det var dog langt fra tilfældet i marts måned, hvor de fleste børsmarkeder faldt med mere end en tredjedel. Noget tilsvarende er ikke set siden finanskrisen i perioden 2007-09 og før det dot-com boblens brist i 2000-02.

Sampension-fællesskabets investeringsdirektør Henrik Olejasz Larsen opfordrer til, at man som pensionsopsparer sætter det lange lys på.

”Det er ikke entydigt negativt, at aktiekurserne er lave. Det betyder også, at Sampension-fællesskabet kan gøre fordelagtige investeringer. Sampension-fællesskabet har en aktiebeholdning, som er lidt mindre end det langsigtede mål og holder foreløbig igen med at købe ind,” siger han.

Træg økonomi

Det er ikke kun i lave afkast på aktierne, coronaepidemien kan aflæses, men også det afkast, der lige nu hentes hjem på andre investeringer.

”Økonomien kører meget langsomt lige nu. Derfor er indtjeningen også lav i flere af de selskaber, vi har investeret i, som ikke er børsnoterede,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Lige nu holder han især øje med, hvordan coronasmitten udvikler sig i USA. Det har stor betydning for verdensøkonomien, fordi mere end halvdelen af værdien af verdens børsnoterede aktier hører hjemme der. 

Pensionsudbetalingen uændret i år

Pensionskassens medlemmer har i øjeblikket en depotrente på 2,6 pct. efter pensionsafkastskat. 

Den finansielle ustabilitet kommer ikke til at påvirke størrelsen af den pension, man som pensionist får udbetalt i år. Størrelsen af næste års udbetalinger fastsættes først ved årsskiftet, og det er endnu for tidligt på året at spå om, i hvor høj grad udbetalingen bliver påvirket af de udsving, der er sket her i første kvartal.

Tallene ovenfor er udtryk for den viden, vi har her og nu, og tager udgangspunkt i generelle tal. De er derfor ikke udtryk for, hvad der konkret gælder for dig.