Nyheder


Sampension ansætter ny ansvarshavende aktuar

11. juni 2018

Peter Fledelius er ny ansvarshavende aktuar hos Sampension.

Sampension har ansat Peter Fledelius som ny ansvarshavende aktuar i Sampension Livsforsikring og som aktuarfunktion i Sampension Livsforsikring, i Arkitekternes Pensionskasse og i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

“Jeg er meget glad for, at vi får en aktuar af Peters kaliber med på holdet og dermed styrker hele aktuarområdet bl.a. gennem yderligere funktionsopdeling. Hans solide specialistviden kombineret med en omfattende forretningsmæssig indsigt i både liv og skade bringer nye tunge kompetencer til Sampension-fællesskabet og vil være med til at sikre vores fortsatte udvikling,” siger matematisk direktør Flemming Windfeld.

Peter Fledelius kommer fra en stilling som Head of Actuarial & Capital Management i Nordea Life & Pension. Fra 2009-12 var han senior aktieanalytiker i Nordea Markets. Fra 2005-09 var han senior manager i Deloitte Actuarial & Insurance Solutions og arbejdede bl.a. med regnskabsregler, Solvens II og værdiansættelse af hensættelser og selskaber. 1998-05 var han ansat hos Codan/RSA Group senest som leder i aktuariatet. Fra 1994-98 arbejdede han som aktuar hos ATP.

Peter Fledelius er 48 år, cand. act. fra Kbh. Universitet og har en ph.d. i finance fra Aarhus Business School. Han starter i Sampension den 1. september.