Nyheder


Sampension-fællesskabet investerer 90 mio. kr. i bæredygtige obligationer

14. marts 2019

Sampension skyder 90 mio. kr. i tyske obligationer, der skal fremme miljømæssige og sociale tiltag

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Arkitekternes Pensionskasse og Sampension har i fællesskab netop investeret 90 mio. kr. i bæredygtige obligationer, som er udstedt af den tyske delstat Nordrhein-Westfalen.

”Vi skyder først og fremmest penge i de bæredygtige obligationer, fordi vi mener, at det er en god investering. Når det er sagt, investerer vi også her, fordi vi prioriterer ansvarlighed og bæredygtighed højt i Sampension-fællesskabets arbejde med ESG,” siger Jesper Nørgaard, viceinvesteringsdirektør i Sampension.

De bæredygtige investeringer i den tyske delstat er øremærket til initiativer inden for syv kategorier, herunder beskyttelse af klimaet og energiomstilling, beskyttelse af naturlige ressourcer samt uddannelse og forskning i bæredygtighed.

Den samlede tyske investeringspulje går overordnet set til projekter, som kan føre til en tydelig miljømæssig eller social gevinst.

”Set i lyset af de investeringer, vi også foretager, er 90 mio. kr. et relativt lille beløb, men lidt har også ret, og vi forventer, at der kommer flere af denne type investeringer, som er direkte koblet til bæredygtighed,” siger Jesper Nørgaard.

Samlet set har Sampension-fællesskabet på nuværende tidspunkt investeringer for omkring 4,5 mia. kr. i skov og for 2 mia. kr. i løsninger inden for vedvarende energi og grønne energiformer, og hos mange af de virksomheder, Sampension har investeret i, står bæredygtighed og grøn omstilling højt på ledelsesagendaen.

Sidste år skød Sampension 120 mio. kr. i grønne obligationer fra Den Nordiske Investeringsbank ud fra en grundtanke om, at ansvarlige investeringer og langsigtet, stabilt afkast naturligvis kan følges ad.

”Hensynet til høje afkast og ansvarlighed står ikke modsætning til hinanden. I Sampension-fællesskabet tror vi på, at de følges ad,” siger Jesper Nørgaard.