Nyheder


Sampension-fællesskabet investerer i vindmøller og solceller

Sampension-fællesskabet har indgået partnerskab med NRGi om energikoncernens forretningsaktiviteter inden for vedvarende energi. Med aftalen styrkes forretnings- og kapitalgrundlaget til at udvikle, etablere, drive vindmølle- og solcelleprojekter og accelerere den nødvendige omstilling af energisystemet, lyder det fra parterne.

7. juli 2021

Sampension-fællesskabet, som består af Sampension, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger samt ISP, har netop indgået en partnerskabsaftale med NRGi-koncernen. Med aftalen overtager Sampension-fællesskabet 49 pct. af aktierne i NRGi’s vindmølle- og solcelleprojekter for et trecifret millionbeløb. En aftale, der styrker grundlaget for at investere i, drive og udvikle nye vedvarende energiprojekter betydeligt.

”Med investeringen har vi fundet en kompetent partner, der kan være med til at sikre en langsigtet og klimavenlig forretning. Vi glæder vi os til et samarbejde, der gensidigt styrker mulighederne for at drive en del af den nødvendige omstilling,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Med aftalen investerer pensionsselskabet i at blive medejere af NRGi Renewables. NRGi Renewables ejer og driver i dag 22 vindmøller fordelt i Jylland samt en solcellepark, og kan producere el, for hvad der svarer til 78.000 husstandes årlige forbrug.

”Vi har en klar ambition om at spille en aktiv rolle i den grønne omstilling. I den forbindelse er vi glade for at kunne byde velkommen til Sampension som ny medejer af vores nuværende og kommende projekter inden for vedvarende energi. Sampension er en solid organisation med stærke samfundsambitioner, der matcher vores egne. Jeg er sikker på, at vi sammen kan løfte ambitionerne og arbejdet mod en grønnere fremtid til nye højder", fastslår Jacob Vittrup, adm. direktør i NRGi.

Aftalen gør det muligt at intensivere fokus på forretningen og den grønne omstilling. Aftalen skal nu godkendes af konkurrencemyndighederne.

”Vi er godt i gang med at eksekvere på ambitionerne og har for nylig idriftsat vores nyeste vindmøllepark ved Thisted. Men vi fortsætter arbejdet at etablere nye vedvarende energiprojekter. Og med aftalen her vil der være øgede muligheder og kræfter til at investere i den nødvendige omstilling af vores energisystem til gavn for os alle", slutter Jacob Vittrup.