Nyheder


Sampension-fællesskabet køber skov i Oregon

6. maj 2019

Sampension-fællesskabet skyder et trecifret mio. beløb i en skov i Oregon.

Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har i fællesskab skudt et stort trecifret mio. beløb i en amerikansk skov i Oregon. Skoven dækker et areal, der er halvanden gang så stort som Samsø.

I forvejen har Sampension skovinvesteringer for godt 4 mia. kr., mens de to pensionskasser tilsammen har skov for omkring 400 mio. kr. Sampension har investeret i skov siden 2003, og mens de hidtidige skovinvesteringer er sket via fonde, er der her tale om en direkte investering med en mere fordelagtig omkostningsstruktur.

Skoven består primært af douglasgran af meget høj kvalitet, og Sampension har indgået en aftale med en lokal producent af bl.a. køkken- og skabselementer, krydsfinerplader og planker til huskonstruktioner, som vil aftage en væsentlig del af det træ, der fældes, over flere år. Producenten har certifikat på, at man udnytter hele træet i produktionen. Douglasgran er en træsort, som både kan afsættes lokalt og eksporteres til andre verdensdele. Herhjemme er den bedst kendt, når den bliver brugt til fremstilling af de eksklusive ”Oregon Pine”-gulvplanker.

”Skov vokser organisk 3-5 pct. om året, og en douglasgran fældes i gennemsnit efter mere end 40 år. Det betyder, at vi har et varelager, der hele tiden bliver større og er beskyttet mod inflation. Fordi her er tale om en direkte investering, bestemmer vi selv, hvor meget og hvornår vi vil fælde,” forklarer Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Bæredygtig skovdrift

Sampension vil drive skoven i Oregon bæredygtigt forstået på den måde, at der plantes nye træer, når de gamle fældes. Skoven har en ujævn aldersfordeling, og det betyder, at der står en del gamle træer, som skal fældes over de kommende år.

”At vi må starte med at fælde en hel del træer betyder, at vi forventer at få en stor del af investeringen hurtigt tilbage, men vi har ingen planer om at skille os hurtigt af med investeringen igen. Som tommelfingerregel kan man sige, at det kræver god tålmodighed, og at der ikke er nogen fast udløbsdato, hvis man skal have succes med at eje skov,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Han tilføjer, at køb af skov er godt til at sprede risikoen i investeringsporteføljen.

”Skov er en lavrisiko-investering. Direkte skovinvesteringer er langsigtede og har et godt stabilt afkast med begrænset risiko og bidrager samtidig til risikospredning og et inflationssikret afkast. Sampensions eksisterende skovportefølje er bredt sammensat på tværs af lande, regioner og træsorter,” forklarer Henrik Olejasz Larsen.