Nyheder


Sampension-fællesskabet øger investeringer i grøn omstilling

5. juli 2019

Sampension-fællesskabet har sat 200 mio. kr. i miljøobligationer, som skal være med til at bekæmpe klimaforandringer. Obligationerne er udstedt af Den Europæiske Investeringsbank

Sampension, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har investeret 200 mio. kr. i grønne obligationer fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Dermed når den samlede værdi af grønne obligationer i fællesskabet op på omkring 600 mio. kr., mens de samlede investeringer i skov udgør 4,5 mia. kr. og løsninger inden for vedvarende energi og grønne energiformer omkring 2 mia. kr.

EIB udstedte samlet set grønne obligationer for tre mia. kr. i sidste uge. Det er den første udstedelse af sin slags i danske kroner og ifølge investeringsbanken selv, er EIB samtidig først på banen med grønne obligationer, der direkte understøtter EU’s handlingsplan for et bæredygtigt finansielt system. Pengene fra obligationssalget skal gå til udlån til projekter til bekæmpelse af klimaforandringer.

”Som pensionsselskab er det vores primære opgave at forvalte pensionsopsparernes penge bedst muligt. At vi her så samtidig kan være med til at fremme den grønne opstilling i Europa er bestemt et plus i regnskabet, og vi forventer at øge mængden af investeringer, der støtter bæredygtighed og grøn omstilling i de kommende år, siger Jesper Nørgaard, viceinvesteringsdirektør i Sampension.

Sidste år skød Sampension blandt andet 120 mio. kr. i grønne obligationer fra Den Nordiske Investeringsbank, og i foråret yderligere 90 mio. kr. i bæredygtige obligationer udstedet af Nordrhein-Westfalen.

”Vi tror på, at ansvarlige investeringer og et langsigtet stabilt afkast kan følges naturligt ad,” siger Jesper Nørgaard.

Knap 75 pct. af investorerne bag klimaobligationerne er pensionsselskaber, og blandt samtlige investorer skal de 92 pct. findes i Norden. Udstedelsen er en del af EIB’s samlede obligationsprogram på klimaområdet, hvor der indtil videre er udstedt obligationer for ikke mindre end 170 mia. kr.