Nyheder


Sampension investerer 120 mio. kr. i grønne obligationer

24. maj 2018

Sampension sætter 120 mio. kr. i miljøobligationer fra Den Nordiske Investeringsbank. Investeringen giver et stabilt afkast og udjævner risici blandt Sampensions øvrige investeringer.

Sampension har netop investeret 120 mio. kr. i miljøobligationer fra Den Nordiske Investeringsbank (NIB), hvis ejere er de nordiske og baltiske stater. 

”Det er ikke første gang, vi investerer i miljøobligationer. Egentlig er det ganske enkelt - prisen er god, og det er en fornuftig vej at gå. Ansvarlige investeringer og langsigtet stabilt afkast går hånd i hånd,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Sampension har investeret i de såkaldte NIB Environmental Bonds, der har den højest mulige kreditvurdering. Pengene går til at øge andelen af vedvarende energi, etablering af grønne bygninger, til energieffektiviseringer, håndtering af spildevand og affald samt til offentlige transportløsninger i Norden og Baltikum.

”Det er en relativ sikker investering. Obligationerne er grønne og likvide og er et rigtig godt supplement til de direkte investeringer, vi også har. For Sampension handler det først og fremmest om, at der tjenes penge til at leve for, når vi bliver gamle. Det er, hvad pensionsselskaberne er sat i verden for. Det står til gengæld ikke i modsætning med at investere ansvarligt,” siger Hasse Jørgensen.

Gennem de seneste fem år er 29 pct. af midlerne fra Den Nordiske Investeringsbanks miljøobligationer gået til finansiering af vedvarende energiløsninger og knap en fjerdedel til henholdsvis grønne bygninger og håndtering af spildevand. Langt de fleste projekter, der har opnået finansiering, ligger i Sverige, nemlig 52 pct. mod 3 pct. i Danmark, herunder blandt andet finansiering af investeringer i energieffektivisering og vindmøller på den jyske vestkyst.

Sampension har netop udgivet sin første rapport om ansvarlige investeringer og har mere end fordoblet ressourcerne, der anvendes på det område i investeringsafdelingen.

Sampension investerer 120 mio. kr. grønne obligationer