Nyheder


Sampension sætter fokus på multinationale selskabers skatterapportering

26. oktober 2017

Sampension gør skattetransparens til selvstændigt tema i arbejdet med ansvarlige investeringer. Kun 2,5 pct. af de multinationale selskaber følger OECD’s retningslinjer og oplyser detaljeret om deres skatteforhold, viser ny rapport.

Sampension har besluttet at gøre multinationale selskabers skattetransparens til et selvstændigt tema i arbejdet med ansvarlige investeringer og dermed udvide den systematiske screening om skatteforhold til også at omfatte oplysningsforpligtelsen. Den udvidede screening omfatter aktiver hos Sampension KP Livsforsikring, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Sampension tager dette initiativ i kølvandet på en ny analyse fra det internationale screeningsbureau Vigeo Eiris, som har undersøgt 1.139 multinationale selskabers skatterapportering. Analysen viser, at kun 2,5 pct. af de multinationale selskaber oplyser detaljeret om deres skatteforhold og dermed følger OECD’s retningslinjer på området. Størstedelen af selskaberne offentliggør delvist om skattebetalinger, operationelle aktiviteter i lande eller regioner og berettiget tilstedeværelse i jurisdiktioner med særlig lav beskatning. Lige under 10 pct. offentliggør intet om skat.

”Den manglende åbenhed om skatteforhold blandt multinationale selskaber er bekymrende, og vi ser en øget transparens som et vigtigt middel til at sikre, at selskaberne opererer inden for rammerne af gældende lovgivning. Det er forudsætningen for, at vi kan investere kundernes penge i disse selskaber,” siger adm. direktør Hasse Jørgensen.

Ifølge analysen fra Vigeo Eiris har hver sjette af de undersøgte selskaber stået overfor en eller flere sager om skatteunddragelse. Vigeo Eiris anslår, at udviklingslandene mister mindst 70-120 milliarder US-dollar om året som følge af meget aggressiv skatteplanlægning fra multinationale selskaber.

Skat – et tema af flere

Skattetransparens er en udvidelse af de ESG-temaer, som Sampension er i dialog med selskaber om. Temaerne dækker i øvrigt menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima mv., og indsatsen er udtryk for Sampensions øgede fokus på ansvarlige investeringer generelt.

På skatteområdet formulerede Sampensions bestyrelse allerede i 2014 krav og forventninger til selskabers skatteadfærd som en del af den ansvarlige investeringspolitik. Det er et krav, at konstruktioner til nedbringelse af skattebetalinger i klar modstrid med lovgivers intentioner ikke må anvendes.

Sampension har i flere år samarbejdet med Vigeo Eiris om screening af Sampensions portefølje af aktieselskaber for at følge op på Sampensions ansvarlige investeringspolitik. Det primære formål med at sætte en dialog i gang om skat er at bidrage til, at de multinationale virksomheder er transparente omkring deres skattebetalinger i de lande, som de er aktive i. Slutter en dialog uden resultat kan det som en ultimativ konsekvens betyde salg og eksklusion af selskabet.

Sampension investerer i lighed med de fleste institutionelle investorer i fonde, som er placeret i områder, der ofte betegnes som skattely. Der er flere fordele ved være til stede i sådanne områder, blandt andet at det kan undgås, at selve fonden bliver beskattet i det pågældende område, således at den kan fungere som en omkostningslet gennemgang for indkomst, som kommer til investorer i mange forskellige lande.

”Sampension medvirker ikke til konstruktioner, der har til formål at undgå beskatning, der rettelig skal ske i landet, hvor den økonomiske aktivitet foregår, eller i Danmark, hvor den ultimative indkomstmodtager bor,” siger Hasse Jørgensen, og tilføjer, at Sampension på samme måde har givet en klar instruks i forbindelse med såkaldte ”stock lending programs” om, at Sampension ikke medvirker til 3. parts eventuelle skattearbitrage.

Dette er et krav for Sampensions tilstedeværelse i lande som Guernsey, Jersey eller Cayman Islands. Inden Sampension indgår i fondsinvesteringer, hvor der er et selskab i et skattely-land, udfører vi altid en foranalyse – en skattemæssig due diligence – for at sikre, at den skattemæssige struktur opfylder disse krav.

”For at skabe størst mulige afkast til kunderne søger Sampension at undgå utilsigtet dobbelt beskatning af samme indkomst, hvor internationale skatteregler ikke er vel koordinerede, ligesom Sampension benytter de muligheder for tilbagesøgning af udbytteskatter og søger at undgå kildeskatter, hvor lokale skatteregler og internationale dobbeltbeskatningsaftaler tillader det,” siger Hasse Jørgensen.