Nyheder


Sampension skyder yderligere 300 mio. kr. i grønne obligationer

6. december 2019

Sampension-fællesskabet investerer 300 mio. kr. i grønne obligationer fra Tyskland og Irland

Beholdningen af grønne obligationer hos Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger samt ISP, er blevet udvidet for omkring 300 mio. kr. med obligationer udstedt af henholdsvis den tyske udviklingsbank KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) og ISGB-obligationer (Irish Sovereign Green Bonds), som er udstedt af den irske stat. Der er investeret for nogenlunde samme beløb i de to obligationer.
Udover investeringer i grønne obligationer har Sampension-fællesskabet på nuværende tidspunkt investeringer for omkring 4,7 mia. kr. i skov og for 2 mia. kr. i løsninger inden for vedvarende energi og grønne energiformer.

”Ansvarlige investeringer og langsigtet, stabilt afkast følges ad. Det betyder, at når en grøn eller bæredygtig investering giver samme eller højere rente, som andre obligationer med samme risiko, så investerer vi selvfølgelig i den,” forklarer Jesper Nørgaard, der er viceinvesteringsdirektør i Sampension.

Sampension-fællesskabets investeringsafdeling forventer, at grønne obligationer i de kommende år vil fylde mere i de samlede investeringer.

I Tyskland præsenterede regeringen for nylig en plan om at afsætte op mod 375 mia. kr. til en statslig investeringsfond, som bl.a. skal øge vækstfremmende og grønne tiltag, og i Holland har regeringen i sommer udstedt grønne obligationer for 45 mia. kr. Politisk har ideen om udstedelse af grønne danske statsobligationer været diskuteret flere gange, og forventningen er, at det kan blive en realitet næste år.

Desuden er EU på vej med fælles regler for, hvordan man eksempelvis kan måle og vurdere effekten af de grønne obligationer.

”Markedet for både grønne, sociale og bæredygtige obligationer er endnu begrænset. Vi tror, at det vil vokse sig meget større, når man ser hvor meget emnet fylder i den politiske debat i dag. Ser vi blot få år frem i tiden, vil der være langt større bredde i denne type investeringer,” siger Jesper Nørgaard.