Nyheder


Sampension støtter bæredygtig skovdrift og betaler altid den rette skat

7. november 2017

Sampension investerer i etablering af bæredygtig skovdrift i tre sydøstasiatiske lande sammen med statens investeringsfond IFU og flere danske og udenlandske pensionsselskaber og andre investorer. Fonden er etableret på Cayman Islands alene af praktiske formål for at bringe flere investorer sammen om investeringer i flere forskellige lande.

DR Dokumentar og Politiken bragte i aftes og her til morgen historier om brug af såkaldte skattely, når den statslige investeringsfond IFU samler investorer og etablere fonde i udlandet. I artiklerne og udsendelsen antydes det, at Sampension gemmer penge i skattely. Det er på ingen måde tilfældet. Sampension har ingen skattemæssig fordel af at investere i fonde sammen med IFU og deltager ikke i selskabskonstruktioner, der klart strider imod lovgivers intentioner. Det samme gælder for investeringerne hos Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Bæredygtig skovdrift

DR og Politiken har kigget på et IFU-projekt om bæredygtig skovdrift i tre sydøstasiatiske lande, som Sampension er medinvestor i. Projektet er søsat af det australske skovforvaltningsselskab New Forests, der har specialiseret sig i at udvikle bæredygtig skovdrift. Det konkrete projekt handler om at omstille produktion af palmeolie i Indonesien til bæredygtig produktion af gummi og samtidig skabe op til 10.000 nye arbejdspladser.

”Vi er med i projektet, fordi vi tror på, at det kan skabe et langsigtet afkast til vores kunder, og fordi vi gerne vil være med til at skabe bæredygtig skovdrift i Indonesien, hvor produktion af palmeolie betyder tilbagevendende fældning og afbrænding af store skovområder og deraf følgende luftforurening. I stedet driver fonden plantager med gummitræer,” siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Sampension ejer knap 15 pct. af fonden, der står bag investeringen. Fonden har en lokal partner - det børsnoterede plantageselskab Sampoerna Agro, hvis datterselskab tidligere har fået en bøde for skovafbrænding. Dette kritiseres i Politiken.

”Men hele pointen er, at IFU-projektet kan være med til at skabe mere bæredygtig skovdrift og være et alternativ til palmeolieproduktion. Som en del af samarbejdet har Sampoerna Agro blandt meget andet forpligtet sig til at certificere sine oliepalmeplantager og dermed undgå afbrænding og konvertering af naturskov. Det synes vi faktisk, er en rigtig god historie,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Alle investorer stilles lige

Investeringen håndteres af et fælles selskab, som er registeret på Cayman Islands. Det sker udelukkende for at sikre, at alle investorer stilles lige og håndtere konkrete investeringer i tre forskellige lande. Sampension stilles skattemæssigt, som hvis investeringen var foretaget direkte i hvert af de tre lande. Derfor passer DR og Politikens øvrige eksempler ikke på IFU-projekterne - her er der ingen skjulte ejere, her er der ingen tvivl om den lokale aktivitet, nemlig skovdrift, og her er der ingen tvivl om investorernes politikker, nemlig at der skal betales skat lokalt i landet, hvor skoven står.

”Sampension medvirker ikke til konstruktioner, der har til formål at undgå beskatning, der rettelig skal ske i landet, hvor den økonomiske aktivitet foregår, eller i Danmark. Som pensionsselskab har vi ingen skattemæssig fordel, når vi vælger at gå med den statsejede udviklingsfond IFU og investere i fonde i såkaldte skattely,” understreger Henrik Olejasz Larsen.

Han tilføjer, at Sampension betaler skat til hjemlandet, hvor skoven står, når investeringen giver overskud. Vi betaler også skat til den danske stat i form af en PAL-afgift på 15 pct. Endelig betaler vores kunder, pensionsopsparerne, skat af udbetalingerne.

Klar skattepolitik

I 2014 formulerede Sampension krav til selskabers skatteadfærd som en del af den ansvarlige investeringspolitik. Sampension har fornylig taget et skridt videre, når det handler om at presse på for at få multinationale selskaber til at følge OECD’s retningslinjer og oplyse detaljeret om deres skatteforhold. Sampension er også optaget af, om der betales den rette skat, når multinationale selskaber opererer på tværs af landegrænserne, og det er bekymrende, at multinationale selskaber oplyser så lidt om deres skattebetalinger i eksempelvis ulande.

“Derfor tog vi et nyt initiativ og har fornylig bedt vores internationale samarbejdspartner på CSR-området om at overvåge vores investeringer på dette område og indgå i kritisk dialog med multinationale selskaber om deres skatterapporteringer. Det supplerer vores egen klare skattepolitik om, at vi altid betaler den rette skat, som beskrevet på vores hjemmeside som en del af Sampensions ansvarlige investeringspolitik,” siger Henrik Olejasz Larsen.

Sampension er Danmarks tredjestørste pensionsforvalter. Vi er et kundeejet fællesskab med omkring 300.000 kunder, der årligt indbetaler mere end 9 mia. kr. Udover Sampension KP Livsforsikring tæller fællesskabet Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. Vi er cirka 300 medarbejdere og tilbyder både arbejdsmarkeds- og firmapensioner. Vores formål er at skabe værdi for kunderne ved at gøre pensionen mere værd. Det sker på ansvarlig vis med blik for at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Vi sigter mod at skabe høje afkast, lave omkostninger og en god kundeoplevelse med attraktive produkter, effektiv administration og ambitiøs rådgivning.