Nyheder


Sampension-fællesskabet får nu bedre adgang til data om ESG-forhold i unoterede virksomheder

Med tilslutningen til et dansk investorsamarbejde får Sampension-fællesskabet fremover bedre adgang til data om unoterede virksomheder på ESG-området.

4. maj 2023

Sampension-fællesskabet får nu bedre indsigt i, hvordan det går med ansvarligheden i virksomheder, der ikke er børsnoterede. Det sker via Sampension-fællesskabets indtræden i et ESG-datasamarbejde med ATP og en række andre danske investorer.

Samarbejdet indebærer, at investorerne indsamler og deler anonymiserede data om miljø- og klima, sociale og ledelsesmæssige forhold i virksomheder på det unoterede område og dermed får et bredere vidensgrundlag for, hvordan unoterede selskaber kan udvikle sig i en mere bæredygtig og ansvarlig retning.

Konkret sender investorerne i samarbejdet hver især et omfattende spørgeskema til en række fonde, hvor de er investor. Fondene sender så data retur om ESG-forhold i de virksomheder, som fondene har investeret i. De investorer, der deltager i samarbejdet, får, udover de data, de selv indsamler, desuden de samlede data – også fra de øvrige investorer – i anonymiseret form og dermed en langt større mængde data at basere analyser og dialog på.

”Vi lægger stor vægt på, at de virksomheder, som vi investerer i, opfører sig ordentligt. Samtidig er det naturligt for os som aktiv ejer at bidrage til, at virksomhederne om nødvendigt tager skridt i en mere ansvarlig retning. Men for at vi kan forholde os til virksomhedernes adfærd på ESG-området, kræver det, at vi har ordentlige data. Og det er en stor udfordring på det unoterede område,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen, Head of ESG i Sampension-fællesskabet, og fortsætter:

”Med samarbejdet kan vi få et bedre datagrundlag og dermed større indsigt i, hvordan de unoterede virksomheder klarer sig, når det gælder ansvarlighed – både isoleret set og ift. sammenlignelige virksomheder. På den måde styrker vi også mulighederne for at vurdere og evt. gøre vores indflydelse gældende i disse virksomheder, hvilket f.eks. er vigtigt i vores arbejde med at reducere klimaaftrykket fra investeringsporteføljen,” siger Jacob Ehlerth Jørgensen.

Han tilføjer, at Sampension-fællesskabets deltagelse i samarbejdet også bidrager til at øge samarbejdets – og dermed sektorens – datagrundlag, i takt med at mængden af fonde udvides.

ATP er initiativtager til samarbejdet, som foruden Sampension-fællesskabet og ATP tæller en række øvrige danske investorer.

”Vi er meget glade for, at Sampension-fællesskabet har valgt at tilslutte sig ATP’s initiativ i forhold til at indsamle ESG-data for unoterede investeringer. Dette understøtter det stigende behov for mere ESG-data både for os og for hele branchen. Ved at gå sammen kan vi mere effektivt opbygge et solidt datagrundlag til glæde for alle, og virksomhederne vil derudover få glæde af et standardiseret rapporteringskrav,” siger Mikkel Svenstrup, investeringsdirektør i ATP.