Nyheder


Stor interesse for sociale europæiske obligationer

11. november 2020

Sampension-fællesskabet investerer 125 mio. kr. i EU’s nye obligationer med socialt sigte.

Med en investering på 125 mio. kr. i EU’s SURE obligationer er Sampension, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og ISP Pension med til at understøtte indsatser for at beskytte arbejdspladser i en række EU-medlemslande, der er truet under Covid-19 krisen.

Pengene fra salget af obligationerne kan medlemslandene søge om at få udbetalt som lån til en lav rente. Der er meget præcise krav til, hvordan medlemslandene skal bruge pengene. Det kan for eksempel være til at hjælpe korttidsansatte og selvstændige mod risikoen for arbejdsløshed og indkomsttab.

Der er tale om en ny type social obligation fra EU. Dermed er det en atypisk investering i den forstand, at Sampension-fællesskabet sædvanligvis investerer i statsobligationer, men også i obligationer med et grønt element fra blandt andet Den Europæiske Investeringsbank og Den Nordiske Investeringsbank

”EU’s SURE obligationer har et tydeligt socialt sigte, som også falder inden for vores politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi har, som vi plejer, analyseret den nye obligation grundigt og valgt at foretage investeringen, fordi vi oveni de positive sociale aspekter ser høj porteføljeværdi i obligationerne,” siger Lars Peter Lilleøre, der er obligationschef i Sampension.

Lars Peter Lilleøre oplyser, at der indtil videre har været to udstedelser af SURE obligationer, senest 10. november, og Sampension-fællesskabet deltog begge gange.

”Der er stor interesse for obligationerne, og derfor vil Sampension-fællesskabet følge udstedelser af SURE obligationer tæt. Er prisen fortsat attraktiv, vil vi investere i flere,” siger han og understreger, at der ikke købes obligationer, hvis prisen bliver skruet op af høj efterspørgsel.

”Er prisen på en grøn eller en social obligation den samme som for andre statsobligationer, så vil vi vælge den grønne eller sociale obligation. Vi har et ønske om at være ESG-venlige i vores investeringer, men ikke for enhver pris,” siger Lars Peter Lilleøre.

SURE, der er en forkortelse for Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, er et midlertidigt finansielt instrument i EU, der støtter korttidsarbejdsordninger og lignende foranstaltninger for at hjælpe medlemsstaterne med at beskytte arbejdspladser og dermed arbejdstagere og selvstændige mod risikoen for arbejdsløshed og indkomsttab i forbindelse med Covid-19.