Nyheder


Stor spørgelyst til medlemsmøde om ansvarlige investeringer

11. februar 2020

Medlemsmødet om ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger blev et tilløbsstykke med stor spørgelyst.

Ansvarlige investeringer er sat øverst på dagsordenen hos bestyrelserne i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Arkitekternes Pensionskasse, som i 2019 sammen med resten af Sampension-fællesskabet besluttede en række nye indsatser, der allerede nu har en positiv effekt på klimapåvirkningen.
5. februar havde de to pensionskasser inviteret til medlemsmøde for at orientere om de nye indsatser og engagere medlemmerne i en debat om de dilemmaer, der følger med at være en ansvarlig investor og pensionskasse, hvor ansvarlighed og afkast skal gå hånd i hånd.

Panel med klare holdninger

Op imod 100 medlemmer fra de to pensionskasser deltog i mødet, der bl.a. var lagt an på en paneldebat om ansvarlige investeringer. Inden debatten havde de to formænd, Cecilie Therese Hansen og Erik Bisgaard Madsen, præsenteret en række konklusioner fra en medlemsundersøgelse om ansvarlige investeringer og bestyrelsernes beslutninger på klimaområdet.

I panelet var foruden de to formænd også Sampension-fællesskabets investeringsdirektør, Henrik Olejasz Larsen, Lone Zeeberg Nielsen, der er bygge- og udviklingschef i FSB og medlem af Arkitekternes Pensionskasse, og Arnold Boon, universitetsdirektør for Aarhus Universitet og medlem af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Inden mødets start blev deltagerne bl.a. bedt om at placere en gul post-it seddel på en tavle, i overensstemmelse med deres villighed til at opnå mindre i pensionsudbetaling mod endnu mere ansvarlighed i investeringerne.

Ønsker om en bedre verden

”Følger man bare en smule med i aktiemarkederne, ser man en tendens til, at de grønne aktier stiger. Efter min opfattelse koster det derfor ikke noget i afkastet at sætte mere fokus på ansvarlige investeringer. Men har det en pris at gå den vej, så kan jeg godt leve med, at jeg for eksempel mister 2.000 kr. om måneden i pension,” sagde Lone Zeeberg.

Arnold Boon anbefalede også mere ansvarlighed, men han anerkendte også, at det kan være svært at tage entydigt stilling.

”Vi vil jo alle sammen gerne have en bedre verden, der udvikler sig på den rigtige måde, men vi vil også gerne have et godt afkast. Hvis vi vidste, at verden ville gå under i morgen, hvis vi ikke handlede i dag, så ville vi nok ikke være så meget i tvivl,” sagde han.

Kasserne rykker på klimaet

Bestyrelserne har truffet nye beslutninger efter generalforsamlingerne i 2019, påpegede Cecilie Therese Hansen og Erik Bisgaard i deres indledning til paneldebatten. Især på arkitektsiden var der sidste år flere forslag, der sigtede mod en mere markant profil i forhold til aktivt ejerskab og afvikling af investeringer i fossile brændstoffer.

”Derfor var det naturligt, at vi i bestyrelserne sidste efterår besluttede at bruge meget mere tid på at drøfte ansvarlige investeringer, og det har vi gjort. Vi har fået input udefra og holdt oplæg og debatter for at danne os et bedre billede af, hvor vi skal hen, og skabe et grundlag for at træffe gode beslutninger om ansvarlige investeringer,” sagde Erik Bisgaard Madsen.

”Ansvarlige investeringer bidrager til at skabe en bæredygtig verden og er en forudsætning for et godt afkast. Vi skal derfor tage et større ansvar, selvom jeg som udgangspunkt ikke synes om, at medlemmerne skal have en stor udgift ved at, vi skifter til mere bæredygtighed og større klimaansvar. Vi er her jo også for at give alle medlemmer en økonomisk tryghed,” sagde Cecilie Therese Hansen.

Nyt pensionsprodukt på vej

En deltager spurgte bestyrelsesformændene, om der er planer om at tilbyde grønne investeringsfonde, som medlemmerne kan vælge.

”De møder, vi inviterer til den 4. og 5. marts, handler om, at vi er på vej over i et markedsrenteprodukt. Det vil give mulighed for, at du som medlem selv kan investere i fonde, herunder også grønne fonde,” sagde Erik Bisgaard Madsen.

Grønne aktier er dyre

Henrik Olejasz Larsen blev spurgt, om investeringer i olie og kul på kort sigt vil give et godt afkast, men et lavere afkast på længere sigt - og om det forholder sig omvendt for grønne investeringer.

”Det er svært at svare på. Grønne aktier er i dag væsentligt dyrere i forhold til den indtægt, de skaber, sammenlignet med traditionelle fossile selskaber. En god investeringsindgang er jo, at man ikke køber det, alle andre gerne vil have. Men det betyder ikke, at man ikke kan finde gode investeringer i det grønne univers. Så skal man måske prøve at gå efter det, der ikke er lige så oplagt eller er lidt mere besværligt,” sagde Henrik Olejasz Larsen.

Farvel til Exxon Mobil

En anden deltager spurgte, hvorfor Sampension-fællesskabet ikke beslutter at sælge alle aktier i olieselskaber og i særdeleshed i Exxon Mobil.

”Vi fastholdt investeringen i Exxon Mobil, fordi den ikke brød med bestyrelsens retningslinjer,” sagde Henrik Olejasz Larsen med udgangspunkt i en betragtning om, at andre investorer rykker ind, når nogle rykker ud, så længe verden fortsat efterspørger olie. Han tilføjede, at Sampension-fællesskabet faktisk er ude af Exxon Mobil i dag.

”Vi ændrede aktieporteføljen i december og januar for at nedsætte vores CO2-aftryk. Og i den forbindelse er Exxon Mobil et af de selskaber, som vi ikke længere har i porteføljen,” sagde Henrik Olejasz Larsen.

Efter debatten rundede formændene af med at kvittere for de rigtig mange gode spørgsmål og relevante synspunkter.

Sampension-fællesskabet har besluttet:

  • At reducere klimaaftrykket af aktieinvesteringerne markant. Det skal falde år for år og ligge lavere, end hvis vi blot havde investeret passivt i verdensaktiemarkedet. I december sidste år lagde vi investeringerne om. Det betød faktisk, at aktieporteføljens klimaaftryk faldt med mere end 20 pct. - og det skal endnu længere ned.

  • Virksomheder, som henter mere end 30 pct. af deres omsætning fra udvinding af kul eller olie udvundet af tjæresand, kan ikke længere være en del af vores investeringsunivers. Derfor udvides eksklusionslisten i 2020 med mere end 100 selskaber.

  • Den grønne omstilling vil være et særligt tema for arbejdet med aktieporteføljerne i den kommende tid. Virksomhedernes evne og villighed til at indgå i omstillingen til det fremtidige lavemissions-samfund vil blive vurderet, og de virksomheder, der scorer dårligt i den vurdering, vil der ikke være plads til i pensionskassernes porteføljer.

Medlemsmødet om ansvarlige investeringer den 5. februar 2020

Medlemsmødet om ansvarlige investeringer den 5. februar 2020

Medlemsmødet om ansvarlige investeringer den 5. februar 2020