Nyheder


Stort ja til tilbud om ny pensionsordning

Pensionskassens generalforsamling foregik i år online på grund af covid-19. Generalforsamlingen sagde ja til tilbud om ny pensionsordning og til, at generalforsamlinger fremover også kan være digitale. Desuden var der debat om investeringernes klimapåvirkning.

12. april 2021 var der ordinær generalforsamling i pensionskassen. På grund af covid-19 var det ikke muligt at afvikle generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, derfor foregik den online. Medlemmerne kunne undervejs stemme og sende spørgsmål samt kommentarer. Flere medlemmer benyttede sig også af muligheden for at fremlægge synspunkter og spørgsmål via videolink.

Formand Erik Bisgaard Madsen aflagde beretning og her var fokus blandt andet på de investeringsmæssige udfordringer i 2020.

”Udviklingen på de finansielle markeder i 2020 kom ikke vores portefølje til gavn. Det gik ud over årets afkast, som landede på 347 mio. kr. svarende til 2,3 pct. Det er ikke tilfredsstillende, og bestyrelsen har fulgt årsagerne for den svage udvikling i afkastet tæt. Forklaringen er primært, at PJD’s portefølje indeholder en større andel såkaldte value-aktier og en mindre andel vækst-aktier. Corona-krisen ramte value-aktierne, da det generelt er selskaber, der leverer gængse varer og tjenesteydelser, der havde et hårdt år i 2020,” lød det bl.a. fra formanden.

Erik Bisgaard Madsen fremhævede også det arbejde, der foregår i pensionskassen for at investere på et ansvarligt grundlag.

”Vi udvikler løbende på vores strategi og processer for ansvarlige investeringer og har i de seneste år styrket vores indsats på en række felter. I 2020 implementerede vi en række nye initiativer på klimaområdet, der støtter op om målsætningerne i FN’s Paris-aftale om at begrænse klodens temperaturstigning,” sagde han.

Tilbud om ny pensionsordning

Et af punkterne på dagsordenen var et forslag fra bestyrelsen om at give flere medlemmer mulighed for at vælge samme pensionsordning med markedsrente, som nye medlemmer får i dag. Det havde mange medlemmer taget stilling til på forhånd, idet der var mange fuldmagtsstemmer. Således stemte 1.126 medlemmer for forslaget og 5 imod.

Læs mere om den nye pensionsordning

Klimadebat

Flere medlemmer med Pia Strunge Folkmann i spidsen stillede forslag om at pensionskassen deltager i det forpligtende internationale klimainvestorsamarbejde Net-Zero Asset Owner Alliance. Bestyrelsen bakkede op om forslaget og vil nu analysere mulighederne for at deltage. Forslaget blev vedtaget. 

Samme gruppe af medlemmer stillede også et forslag om en konkret strategi til at klimasikre sine investeringer. Bestyrelsen var enig i, at pensionskassen skal have en ambitiøs investeringsstrategi på klimaområdet, men kunne ikke støtte det konkrete medlemsforslag. Pensionskassens klimastrategi blev styrket ved indgangen til 2020, og der var i løbet af året arbejdet intensivt med at implementere en række tiltag, der allerede havde vist lovende resultater. Forslaget blev ikke vedtaget.

Digital generalforsamling

Årets generalforsamling vedtog også en ændring af pensionskassens vedtægter, så det fremover bliver muligt for bestyrelsen at beslutte, om en generalforsamling skal være helt eller delvis digital. I år har det været muligt, fordi Finanstilsynet har givet tværgående pensionskasser muligheden pga. covid-19.

Næste års generalforsamling holdes i Aarhus.

Du kan om kort tid læse et fuldt referat af generalforsamlingen her på siden.