Nyheder


Tal om pension efter bryllupsrejsen

August og september er traditionelt blandt de måneder, hvor flest danskere vælger at blive gift. Derfor bør efteråret også blive højsæson for nygifte, der søger rådgivning om pension og forsikringer, lyder det fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Efter et forår, hvor mange vielser blev sat på standby, kan sensommeren og efteråret blive den helt store sæson for bryllupsfester. Det bør også føre til ekstra henvendelser til pensionsselskabet.

”Nogle ting bliver nemmere, når man bliver gift. Men samtidig er det også en vigtig anledning til at gennemgå sine forsikringer og pensioner. Det kan være i tilfælde af at sikre hinanden bedre – for eksempel i tilfælde af alvorlig sygdom,” siger teamleder Louise Skov Christensen fra Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, der er en del af Sampension-fællesskabet.

Selvom de fleste af os nok har et godt billede af familiens økonomiske situation inden vi siger ja, bør ægteskabet altså give anledning til et møde med pensionsrådgiveren.

”Som nygift får man typisk nogle andre økonomiske muligheder og behov, som man ikke nødvendigvis tænker over før eller efter brylluppet. Ægteskabet giver nogle nye rammer – for eksempel får ægtepar automatisk fælleseje og vi arver hinanden,” siger Louise Skov Christensen.

”Derfor anbefaler vi, at I gennemgår jeres pensioner og forsikringer, og vi kan hjælpe med at skabe et godt overblik. Det er for eksempel vigtigt, hvis en af jer eller begge to har børn fra tidligere forhold,” fortsætter hun.

Vigtigt at begge sparer op

Som ægtepar opnår I nogle skattefordele, som kan betyde, at I kan nedsætte jeres dødsfaldsdækninger. Samtidig er det relevant at se på, om I sparer nok op til pension. Forsikringsdækningerne på pensionsordningen bør også gennemgås.

”Det er vigtigt, at begge parter sikrer sig en fornuftig pensionsopsparing. Vi kan rådgive om, hvordan I kan tilpasse jeres opsparinger og dækninger på en god måde og derved kan skabe frihed på et senere tidspunkt i livet,” siger Louise Skov Christensen.

Dine, mine og vores børn

Rigtig mange nygifte har været gift før, lige som mange har et eller flere børn fra tidligere forhold. Det kan have betydning for fordeling af arven, for eksempel hvis en ægtefælle dør tidligt.

I mange familier med sammenbragte børn er det derfor relevant at skrive et testamente eller en ægtepagt, hvor det tydeligt fremgår, hvem der arver hvem, og hvor meget.

”Det er for eksempel en rigtig god idé, hvis et ægtepar gerne vil sikre, at den ene kan blive boende i det fælles hjem, selvom den anden dør. Det sker, at der er efterladte, der får en overraskelse midt i sorgen, fordi ægtefællens børn arver mere, end ægteparret havde troet, da de blev gift,” siger Louise skov Christensen.

Gamle papirer bør tjekkes

Der kan også være gamle testamenter eller ægtepagter fra tidligere forhold eller ægteskaber. Dem bør man finde frem og eventuelt annullere, når man finder en ny partner.

”Testamenter og ægtepagter med en ægtefælle eller en samlever ophører ikke automatisk, hvis forholdet slutter. Er man i tvivl, bør man derfor tjekke, om der er oprettet ægtepagter eller testamenter, som skal annulleres. Det kan pensionsselskabet også rådgive om,” siger Louise Skov Christensen.

Fire gode råd:

  1. Overvej, hvordan I vil være sikret økonomisk, hvis en af jer dør. Det kan I gøre med en livsforsikring eller en ægtefællepension. I kan også sikre jeres børn med en Børnepension. Så vil børnene få udbetalt et beløb.
  2. Sæt jer ind i hvem, der arver ved død. Som udgangspunkt vil både din ægtefælle og dine børn arve efter dig. Din ægtefælle vil arve halvdelen af din del af formuen og de resterende skal deles ligeligt mellem dine børn – uafhængigt af om det er fællesbørn eller særbørn.
  3. Dine pensionsordninger og eventuelle livsforsikringer går som udgangspunkt kun til din ægtefælle, som er din nærmeste pårørende. Du har dog mulighed for at få en anden person indsat som begunstiget, dvs. den som skal modtage udbetalingen. Det kan pensionsselskabet hjælpe med.
  4. Overvej særeje – også selvom I lige har givet hinanden løfte om at holde sammen i medgang og modgang. Særeje er mulig, hvis I laver en ægtepagt, som I får tinglyst. I ægtepagten kan særeje skrives ind.