Nyheder


Tilfredse medlemmer giver pensionskassen topkarakter

8. november 2019

I begyndelsen af august begyndte Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger at måle medlemmernes tilfredshed med den rådgivning, de får i telefonen, efter en ny metode. Knap tre måneder senere viser en opgørelse, at tilfredsheden er næsten helt i top.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger lægger meget stor vægt på at have tilfredse medlemmer og bestræber sig på at give en god og kompetent rådgivning. For at sikre det, har pensionskassen taget en ny målemetode i brug.

Hver gang et medlem har ringet til en rådgiver eller sagsbehandler i pensionskassen, får medlemmet efterfølgende en sms med et link til fem udsagn. Med et tal mellem 1 og 5, hvor 5 er bedst, kan medlemmet angive, hvor enig denne er i udsagnet.

Stolt af høj tilfredshed

Pensionskassens medlemmer giver i gennemsnit karakteren 4,6 til udsagnet ’Jeg er samlet set tilfreds med den telefoniske rådgivning’.

”Det er en karakter, vi er meget stolte af og ydmyge over. Vi indførte den nye tilfredshedsmåling for at styrke medlemstilfredsheden, og det er meget glædeligt, at den ligger så højt. Vi vil følge udviklingen tæt og bestræbe os på at fastholde det høje niveau – og vil selvfølgelig gerne øge tilfredsheden endnu mere,” siger kunderådgivningschef Anne-Louise Lindkvist fra pensionskassen.

Kommentarer er også værdifulde

Ved at bruge sms til at gennemføre tilfredshedsmålingen, øges antallet af besvarelser. 20 pct. af medlemmerne besvarer spørgsmålene og af dem vælger 30 pct. desuden at tilføje en kommentar. Kommentarerne er generelt positive.

”Metoden gør det nemt for kunderne at svare på spørgsmål og give kommentarer. Det er meget værdifuldt, når vi får mange svar,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Utilfredse kunder kan give feedback

Baggrunden for at indføre den nye sms-tilfredshedsmåling var blandt andet at sætte ekstra fokus på værdien af at give medlemmerne en dedikeret, kompetent og effektiv rådgivning. Samt at få mulighed for en ny samtale med de medlemmer, der er mindre tilfredse eller utilfredse.