Nyheder


Tre ud af fire danskere kender intet eller kun lidt til aldersopsparing

Tre ud af fire danskere har intet eller kun begrænset kendskab til aldersopsparing, selvom der er tale om en attraktiv opsparingsform, som mange kunne have gavn af. Det viser en ny Epinion-undersøgelse foretaget for Sampension-fællesskabet.

16. maj 2023

Selvom det er en attraktiv type pensionsopsparing, som fra i år er blevet endnu mere fordelagtig, har de fleste danskere intet eller kun lidt kendskab til den såkaldte aldersopsparing. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension-fællesskabet blandt ca. 1.000 danskere.

Her svarer tre ud af fire (74 pct.), at de enten ”aldrig har hørt om aldersopsparing”, ”har hørt om, men kender næsten intet til aldersopsparing” eller ”kender lidt til aldersopsparing”. Blot hver 5. (20 pct.) angiver, at de kender aldersopsparing ”rimelig godt” eller ”virkelig godt”. Resten svarer ”ved ikke”.

Kendskabet er lavest blandt de unge mellem 18-35 år. Men selv blandt de 57-65-årige, som altså nærmer sig pensionsalderen, er det blot godt hver 3. (36 pct.), der svarer, at de kender aldersopsparing ”rimelig godt” eller ”virkelig godt”.

”Det er i år 10 år siden, at aldersopsparing blev indført som afløser for kapitalpensionen. Men selvom der er tale om en attraktiv opsparingsform, har aldersopsparingen endnu ikke vundet den store udbredelse herhjemme. Og det kan bl.a. hænge sammen med, at mange danskere ikke har tilstrækkeligt kendskab til mulighederne, hvilket vel at mærke gælder på tværs af aldersgrupper,” siger Anne-Louise Lindkvist, markeds- og kunderådgivningschef i Sampension-fællesskabet.

Hun peger på, at der er en række fordele ved aldersopsparing.

”For det første er udbetalingerne skattefrie og bliver ikke modregnet i folkepensionstillægget i modsætning til ratepension og livsvarig alderspension, hvor der kan ske modregning. Herudover har aldersopsparing fleksibilitet i udbetalingerne, hvor man kan vælge at få opsparingen udbetalt løbende eller som et engangsbeløb – og at få pengene udbetalt på én gang er ikke muligt med de to andre opsparingsformer,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Hun tilføjer, at afkastet af indbetalinger til aldersopsparing desuden bliver beskattet med 15,3 pct. i opsparingsperioden, hvilket er langt mildere, end hvis man f.eks. sparer op i frie midler, hvor beskatningen af afkastet ligger på mellem 27-42 pct.

”Langt flere pensionsopsparere herhjemme kunne have gavn af at indbetale til aldersopsparing, og det gælder ikke mindst danskere, som ikke betaler topskat. I den forbindelse er der også god grund til at fremhæve, at der fra i år gælder nye regler, som gør det endnu mere fordelagtigt at indbetale til aldersopsparingen,” siger Anne-Louise Lindkvist.

De nye regler indebærer, at man fra 1. januar 2023 kan indbetale 8.500 kr. om året på en aldersopsparing mod tidligere 5.500 kr. årligt. Samtidig betyder reglerne, at danskere, som har syv år eller færre til folkepensionsalderen, fra i år må indbetale 56.900 kr. til en aldersopsparing. Med de tidligere regler kunne danskere med fem år eller færre til folkepensionsalderen indbetale 54.200 kr. til en aldersopsparing.

Ifølge den nye Epinion-undersøgelse er det dog færre end hver 4. dansker (23 pct.), som har hørt om de nye forbedrede indbetalingsmuligheder.

”At man nu kan indbetale mere på aldersopsparing, er værd at holde sig for øje. For ved at bruge mulighederne til fulde kan man booste sin pensionsopsparing og dermed indkomsten som pensionist betydeligt. Men det kræver selv sagt, at man er opmærksom på de nye regler - og på aldersopsparing som opsparingsform i det hele taget. Og her er der altså plads til, at danskernes kendskab generelt øges,” siger Anne-Louise Lindkvist.

Beregninger fra Sampension-fællesskabet viser, at hvis man benytter de nye forbedrede indbetalingsmuligheder til aldersopsparing fuldt ud, fra man er 35 år og frem til pensionsalderen, så vil opsparingen på pensionstidspunktet være ca. 317.000 kr. større, end hvis man i samme periode havde indbetalt til aldersopsparing efter de tidligere regler. Indbetaler man efter de nye regler, fra man er hhv. 45 år og 55 år og frem til pensionsalderen, vil opsparingen på pensionstidspunktet være hhv. ca. 223.000 kr. og ca. 157.00 kr. større end ellers.