Nyheder


Urafstemning

29. april 2019

På generalforsamlingen i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 8. april 2019 var der to medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Der var tre kandidater, der stillede op til valg til de to ledige mandater.

Det følger af pensionskassens vedtægter, at valget af bestyrelsesmedlemmer skal afgøres ved urafstemning blandt samtlige medlemmer, hvis der opstiller flere kandidater, end der er ledige mandater. Pensionskassen skal derfor afholde urafstemning.

Sådan kan du afgive din stemme

Urafstemningen er som udgangspunkt digital. Medlemmerne modtager en digital besked i deres digitale postkasse med de nødvendige informationer om, hvordan der kan afgives stemmer samt information om kandidaterne.

Der er nogle få medlemmer, der har frabedt sig digital kommunikation fra pensionskassen. Disse medlemmer vil modtage et fysisk brev med information om urafstemningen samt en stemmeseddel og en returkuvert.

Tidspunkt

Den elektroniske afstemning åbner onsdag den 1. maj 2019. Det er muligt at stemme elektronisk frem til søndag den 19. maj 2019 kl. 23:59.

Mandag den 29. april 2019 udsendes der fysiske breve til medlemmer, der har frabedt sig digital kommunikation. Fysiske stemmer skal være modtaget senest søndag den 19. maj 2019 kl. 23:59.

Stemmeafgivelse

Hvert stemmeberettiget medlem af pensionskassen har to stemmer. Stemmerne kan bruges til at stemme blankt. Begge stemmer kan ikke bruges til at stemme på én og samme kandidat.

Medlemmerne kan tilgå og stemme i det digitale system flere gange. Men det vil være den første stemmeafgivelse, der er gældende.

Kandidater

De tre kandidater til valget i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger er:

  • Erik Bisgaard Madsen (opstillet af bestyrelsen)
  • Johannes Elbæk (opstillet af bestyrelsen)
  • Lars M. Petersen (opstillet af medlemmer)