Nyheder


Vi lever stadig længere

9. november 2018

Danskernes levealder bliver ved med at stige. Derfor indregner vi fra årsskiftet en længere levetid i din alderspension

Danskerne lever længere. Over en årrække er den forventede levetid steget år for år, og en ung i dag kan forvente at fejre sin 90-års fødselsdag. Dyrlæger og jordbrugsakademikere er blandt de befolkningsgrupper, der lever længe. Det er dejligt, men det betyder, at pensionen skal strækkes over flere år. Derfor justerer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger levetidsforudsætningerne til nytår.

Sidst, vi ændrede i de beregninger, var i 2017. Ved årsskiftet i år gik Finanstilsynet imidlertid ud med en ny metode til beregning af den forventede levetid for danskere med en pensionsopsparing. Det gjorde man for at undgå at skulle forlænge levetiden med flere måneder fra år til år. Fremover vil ændringer i den forventede levetid blive opdateret hvert år, og beregningerne foretages over en 20-årig periode i stedet for over 30 år, som man hidtil har gjort.

Kan ses i årsudsendelse

Den nye beregningsmetode vil være afspejlet i den opgørelse, du modtager fra os i din årsudsendelse i januar.

For dig, der endnu ikke er gået på pension, vil der være tale om en relativt lille nedjustering i den pension, du kan forvente at få udbetalt, mens den er større, hvis du er pensionist. Er du det, skriver vi til dig i december for at forklare nærmere og linker til en hjemmeside, hvor du kan læse mere om, hvad ændringerne betyder for dig.

Det er ikke levetiden alene, der påvirker pensionens størrelse, men også faktorer som afkast, indbetaling, inflation og antal år på arbejdsmarkedet.