Nyheder


Vigtigt med lang tidshorisont

18. marts 2020

Aktierne har været med til at sikre en årrække med jævnt høje afkast af investeringerne. Det mister vi noget af i disse uger på grund af corona-virussen.

Aktiemarkederne globalt er faldet kraftigt over et par uger, og på en måned er de globale aktier faldet med mere end 25 pct. til et niveau, der svarer til midt i 2017.

Når vi investerer din pensionsopsparing, tager vi højde for, at aktierne kan falde pludseligt. Det er derfor, vi også investerer dine penge i meget andet som eksempelvis obligationer, ejendomme og andre alternative investeringer.

Siden finanskrisens afslutning har aktierne været med til at sikre en årrække med jævnt høje afkast af investeringerne. Det er de afkast, vi mister noget af i disse uger, hvor udbredelsen af corona-virus endnu ikke er bremset op.

I Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger var afkastet for i år minus 7 pct. midt i marts måned mod 10,3 pct. sidste år.

Når din pension forrentes med en depotrente, sker det efter et gennemsnitsrenteprincip. Det betyder, at årets faktiske afkast bliver udjævnet over tid. Det giver en stabil rente på pensionsordningen. Den aktuelle depotrente før skat er i 2020 på 2,6 pct.

Beregningerne ovenfor er udtryk for den viden, vi har her og nu, og tager udgangspunkt i generelle tal. Den er derfor ikke udtryk for, hvad der konkret gælder for dig. Du kan se dine tal, når du logger på hjemmesiden.