Nyheder


Visning af dine udbetalinger

Du kan fremover se en prognose for forskellige afkastscenarier for din forventede alderspension i hele udbetalingsperioden. Det skal give dig et mere nuanceret billede af dit udbetalingsforløb.

Ved log ind her på hjemmesiden har du længe kunnet se dine forventede udbetalinger, den dag du går på pension. Nu kan du også se en prognose for din forventede alderspension i hele den periode, hvor pensionen bliver udbetalt. Visningen er et fælles tiltag blandt alle pensionsselskaber, som brancheforeningen Forsikring & Pension står bag. Målet er at give dig et mere nuanceret billede af dine forventede udbetalinger.

Prognosen ændrer ikke ved værdien af de penge, der står på dit depot eller måden, de investeres på. Men de indbyggede afkastforventninger – også kaldet samfundsforudsætninger – betyder, at du måske kan forvente et fald i pensionen i udbetalingsperioden. Samfundsforudsætningerne har nemlig en direkte betydning for prognoseberegningen i pensionsselskaberne. Det kan du læse mere om herunder.

Købekraften af dine pensioner 
Mange vil se, at prognosen for alderspensionen falder i årene, efter udbetalingen er påbegyndt. Det skyldes først og fremmest, at vi nu viser den forventede købekraft af dine pensioner i hele udbetalingsperioden.

Da priserne forventes at stige år for år på grund af inflation, så vil købekraften af dine pensioner falde, selvom de udbetalte beløb er de samme. Du kan altså købe mindre for din pension, jo ældre du bliver.

Afkastscenarier                                                                                                                                     
For at give et billede af, hvordan dine pensionsudbetalinger kan udvikle sig, kan du få vist prognosen for alderspensionen i forskellige scenarier for afkast. På den måde kan du se, hvordan dine udbetalinger kan udvikle sig, hvis afkastet bliver bedre eller dårlige end forventet.

Sampensions app og pensionsinfo.dk 
Hvis du bruger Sampensions app og hjemmesiden pensionsinfo.dk, skal du være opmærksom på, at dine udbetalinger vises med samme beløb i hele udbetalingsperioden, hvor alderspensionen udbetales. Derfor kan du ikke se, om bl.a. pensionens købekraft er faldende.

I løbet af 2021 kan Sampensions app vise de nye prognoser i udbetalingsperioden, og først i 2022 kan de nye prognoser også vises på pensionsinfo.dk.

Sagkyndigt råd bag samfundsforudsætningerne 
Samfundsforudsætningerne fastsættes af et uafhængigt og sagkyndigt råd. Rådet er nedsat af Forsikring & Pension og FinansDanmark, og baserer blandt andet forudsætningerne på input fra internationale finanshuse. Samfundsforudsætningerne opdateres hvert år og anvendes af alle pensionsselskaber.