Administrationsfællesskabet

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger administreres af Sampension Administrationsselskab A/S som varetager administrative opgaver for livsforsikringsselskaber, pensionskasser og pensionsselskaber samt kapitalforvaltning i bred forstand.

Den 1. juli 2019 overgik administrationen af ISP Pension til Sampension Administrationsselskab A/S, som siden 1. januar 2017 også har administreret Pensionskassen Arkitekter & Designere og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Ejerkreds og bestyrelse

Sampension Administrationsselskab A/S' ejerkreds består af Sampension Livsforsikring A/S (88 %), ISP Pension (6%) Pensionskassen Arkitekter & Designere (3%) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (3%).

Bestyrelsen består af 16 medlemmer. De 14 af medlemmerne er de samme bestyrelsesmedlemmer som i Sampension Livsforsikring A/S, derudover er der et medlem der er en repræsentant for ISP Pension, mens det sidste medlem er en repræsentant for Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Direktionen udgøres af administrerende direktør Hasse Jørgensen og chief operating officer Mads Smith Hansen.

Corporate governance-forhold

Sampension Administrationsselskab A/S har en tostrenget ledelsesstruktur med en bestyrelse og direktion i overensstemmelse med den danske selskabslov. Bestyrelsen vælges af selskabets aktionærer på en generalforsamling og varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. Direktionen ansættes af bestyrelsen og er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Se Sampensions ledelse og organisation

Herudover har bestyrelsen ansat en revisionschef med ansvar for selskabets interne revision og den interne auditfunktion. Selskabets regnskaber revideres herudover af en ekstern revision, PwC, som er valgt af selskabets aktionærer på en generalforsamling. Endvidere har selskabet indrettet sig med ansvarlige for en risikostyringsfunktion, compliancefunktion og aktuarfunktion som følge af EU's Solvens II-regler.