Bestyrelsesmedlemmer, revisions- & risikoudvalg, vedtægter samt lønpolitik

Bestyrelsen består af ni medlemmer: Fem er valgt af og blandt medlemmerne, et er udpeget af JA, et er udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO), og to er valgt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Erik Bisgaard Madsen

Erik Bisgaard Madsen, formand
Cand.med.vet., ph.d., merkonom, medlemsvalgt, prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Andre tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Sampension Administrationsselskab A/S, Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Formand for bestyrelsen i Københavns Universitets Boligfond, Næstformand for bestyrelsen i Danish Food Cluster, Medlem af bestyrelsen i Mejeribrugets Forskningsfond, Medlem af bestyrelsen i Hallegaard Slagtehus ApS.

Johannes Elbæk

Johannes Elbæk, næstformand
Cand.agro., HD(R), medlemsvalgt og næstformand.
Andre tillidshverv: Medlem af PJD's revisionsudvalg.

Henning Otte Hansen

Henning Otte Hansen
Ph.d., cand. agro. & merc., HD (udenrigshandel), medlemsvalgt. Seniorrådgiver i Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.
Andre tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for "Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens Mindefond". Bestyrelsesformand i selskabet DisposalCollectionCare IVS. Medlem af bestyrelsen for Jordbrugsakademikere (JA). Formand for forhandlingsudvalget i Jordbrugsakademikerne (JA).

Louise Bundgaard

Louise Bundgaard
Cand.med.vet., ph.d., udpeget af ADO. Postdoc i klinisk biomedicin ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet.
Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Bestyrelsesmedlem i DDD’s hovedbestyrelse, næstformand i Faggruppe Biomedicin i DDD.

Kirsten Holst

Kirsten Holst
Cand.agro., HD i organisation, medlemsvalgt, afdelingschef ved SEGES for Økologi Innovation.
Andre tillidshverv: Sidder i ICROFS Programkomite, særlig sagkyndig medlem af Det Økologiske Fødevareråd.

Hans-Henrik Jørgensen

Hans-Henrik Jørgensen
Cand.agro., udpeget af JA, chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer.
Andre tillidshverv: Formand i bestyrelsen for JA's repræsentantskab, medlem af Godthaab Sogns menighedsråd.

Ilse Ankjær Rasmussen

Ilse Ankjær Rasmussen
Akademisk medarbejder v/ International Centre for Research in Organic Food Systems – ICROFS (Aarhus Universitet). Medlemsvalgt.

Søren Kaare-Andersen

Søren Kaare-Andersen
Cand.polit, medlemsvalgt. Direktør for Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben.
Andre tillidshverv: Formand for PJD’s revisionsudvalg, medlem af bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse, Volt A/S, Fonden for Socialt Ansvar, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, Chairman Bikuben Foundation New York Inc. og næstformand i Enkotec A/S og Fonden Roskilde Festival.

Anders Larsen

Anders Larsen
Cand.oecon., MBA enkeltfag, HD i Finansiering & Regnskab, medlemsvalgt. Partner, Origination & Distribution, Whitecroft Capital Management, UK & DK.
Andre tillidshverv: Medlem af PJD’s revisionsudvalg.

Bestyrelsens mangfoldighedspolitik

Læs mere

Revisions- & risikoudvalg

Læs mere

Lønpolitik

Læs mere