Image No Description

Bestyrelsesmedlemmer, revisions- & risikoudvalg samt lønpolitik

Bestyrelsen består af ni medlemmer: Fem er valgt af og blandt medlemmerne, et er udpeget af JA, et er udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO), og to er valgt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Johannes Elbæk

Johannes Elbæk, formand

Født 26. marts 1961

Cand.agro., HD(R), medlemsvalgt.

Andre tillidshverv: Medlem af nomineringsudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Gertrud Knudsen

Gertrud Knudsen, næstformand

Født 3. juli 1958

Cand.agro., udpeget af JA, Områdechef i Vejdirektoratet.

Andre tillidshverv: Formand for bestyrelsen i DM BIO. Bestyrelsesmedlem i Naturfonden Myrupgaard. Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Louise Bundgaard

Louise Bundgaard,

Født 13. september 1979

Cand.med.vet., ph.d., udpeget af ADO. Postdoc i klinisk biomedicin ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet.

Kasper Klintø

Kasper Klintø

Født 12. september 1979

Cand.med.vet, MPG, Medlemsvalgt. Kødkontrolchef i Fødevarestyrelsen.

Andre tillidshverv: Bestyrelsesmedlem Ansatte Dyrlægers Organisation, Den Danske Dyrlægeforening. Medlem af nomineringsudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Henning Otte Hansen

Henning Otte Hansen

Født 29. maj 1959

Ph.d., cand. agro. & merc., HD (udenrigshandel), medlemsvalgt. Seniorrådgiver i Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Andre tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Økologisk Komplementarselskab ApS, medlem af bestyrelsen for Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens mindefond, medlem af bestyrelsen i SEGES Innovations Fonden, medlem af bestyrelsen i Agronomfonden, medlem af bestyrelsen i Dansk Agronomforening, medlem af bestyrelsen i Dansk Agronomforenings Mindefond. Medlem af PJD’s revisionsudvalg.

Lise Lykke Steffensen

Lise Lykke Steffensen

Født 15. februar 1967

Cand.agro, HD (Organisation & ledelse) og bestyrelsesuddannelse (INSEAD). Medlemsvalgt. Adm. Direktør Nordisk Genressource Center (NordGen)

Andre tillidshverv: Parlamentarisk valgt revisor for Jordbrugsakademikerne. Bestyrelsesmedlem Stenløse Vandværk AMBA. Medlem Det Danske Gastronomiske Akademi. Medejer af Søholm landbrug. Formand for nomineringsudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Ilse Ankjær Rasmussen

Ilse Ankjær Rasmussen

Født 14. juli 1956

Akademisk medarbejder v/ International Centre for Research in Organic Food Systems – ICROFS (Aarhus Universitet). Medlemsvalgt.

Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører.

Søren Kaare-Andersen

Søren Kaare-Andersen

Født 10. september 1958

Cand.polit, medlemsvalgt. Adm. direktør for Bikubenfonden.

Andre tillidshverv: Formand for PJD’s revisionsudvalg, medlem af bestyrelsen i Pensionskassen Arkitekter & Designere, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, chairman Bikuben Foundation New York Inc., formand for bestyrelsen i Høbbet A/S, formand for bestyrelsen i Bifi A/S, næstformand i Enkotec A/S, medlem af bestyrelsen i Københavns Almene Boligselskab (KAB).

Anders Larsen

Anders Larsen

Født 11. februar 1967

Cand.oecon., MBA enkeltfag, HD i Finansiering & Regnskab, medlemsvalgt. Partner, Origination & Distribution, Whitecroft Capital Management, UK & DK.

Andre tillidshverv: Direktør i Whitecroft Capital A/S, medlem af PJD’s revisionsudvalg.

Bestyrelsens mangfoldighedspolitik

Læs mere

Revisions- & risikoudvalg

Læs mere

Lønpolitik

Læs mere

Vederlag til direktion, bestyrelse og væsentlige risikotagere

Læs mere