Bestyrelsesmedlemmer, revisions- & risikoudvalg, vedtægter samt lønpolitik

Bestyrelsen består af ni medlemmer: Fem er valgt af og blandt medlemmerne, et er udpeget af JA, et er udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO), og to er valgt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Erik Bisgaard Madsen

Erik Bisgaard Madsen, formand

Født 9. februar 1955

Cand.med.vet., ph.d., merkonom, medlemsvalgt, prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører, medlem af nomineringsudvalget i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, næstformand for bestyrelsen i Food and Bio Cluster Denmark F.M.B.A., medlem af bestyrelsen i FBCD A/S, medlem af bestyrelsen i Mejeribrugets Forskningsfond, medlem af bestyrelsen i Hallegaard Slagtehus ApS.

Johannes Elbæk

Johannes Elbæk, næstformand

Født 26. marts 1961

Cand.agro., HD(R), medlemsvalgt og næstformand.

Andre tillidshverv: Medlem af PJD's revisionsudvalg.

Henning Otte Hansen

Henning Otte Hansen

Født 29. maj 1959

Ph.d., cand. agro. & merc., HD (udenrigshandel), medlemsvalgt. Seniorrådgiver i Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Andre tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Økologisk Komplementarselskab ApS, medlem af bestyrelsen for Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens mindefond, medlem af nomineringsudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, medlem af bestyrelsen i SEGES Innovations Fonden, medlem af bestyrelsen i Agronomfonden, medlem af bestyrelsen i Dansk Agronomforening, medlem af bestyrelsen i Dansk Agronomforenings Mindefond.

Louise Bundgaard

Louise Bundgaard

Født 13. september 1979

Cand.med.vet., ph.d., udpeget af ADO. Postdoc i klinisk biomedicin ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet.

Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører, medlem af nomineringsudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, medlem af bestyrelsen i European Tissue Repair Society, medlem af Rådet for Dyreforsøg.

Kirsten Holst

Kirsten Holst

Født 8. marts 1963

Cand.agro., HD i organisation, medlemsvalgt, adm. direktør i Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Andre tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i ICROFS, medlem af bestyrelsen for Økologi Inspiration til Jordbrugeren, formand for nomineringsudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Gertrud Knudsen

Gertrud Knudsen

Født 3. juli 1958

Cand.agro., udpeget af JA, Områdechef i Vejdirektoratet.

Andre tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Jordbrugsakademikerne (JA). Bestyrelsesmedlem i Naturfonden Myrupgaard

Ilse Ankjær Rasmussen

Ilse Ankjær Rasmussen

Født 14. juli 1956

Akademisk medarbejder v/ International Centre for Research in Organic Food Systems – ICROFS (Aarhus Universitet). Medlemsvalgt.

Søren Kaare-Andersen

Søren Kaare-Andersen

Født 10. september 1958

Cand.polit, medlemsvalgt. Direktør for Bikubenfonden og Kollegiefonden Bikuben.

Andre tillidshverv: Formand for PJD’s revisionsudvalg, medlem af bestyrelsen i Arkitekternes Pensionskasse, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, chairman Bikuben Foundation New York Inc. og næstformand i Enkotec A/S og Fonden Roskilde Festival.

Anders Larsen

Anders Larsen
Født 11. februar 1967
Cand.oecon., MBA enkeltfag, HD i Finansiering & Regnskab, medlemsvalgt. Partner, Origination & Distribution, Whitecroft Capital Management, UK & DK.
Andre tillidshverv: Medlem af PJD’s revisionsudvalg.

Bestyrelsens mangfoldighedspolitik

Læs mere

Revisions- & risikoudvalg

Læs mere

Lønpolitik

Læs mere