Image No Description

Bestyrelsesmedlemmer, revisions- & risikoudvalg, vedtægter samt lønpolitik

Bestyrelsen består af ni medlemmer: Fem er valgt af og blandt medlemmerne, et er udpeget af JA, et er udpeget af Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO), og to er valgt på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Louise Bundgaard

Louise Bundgaard, formand

Født 13. september 1979

Cand.med.vet., ph.d., udpeget af ADO. Postdoc i klinisk biomedicin ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin på Københavns Universitet.

Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører, medlem af nomineringsudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Johannes Elbæk

Johannes Elbæk, næstformand

Født 26. marts 1961

Cand.agro., HD(R), medlemsvalgt og næstformand.

Andre tillidshverv: Medlem af PJD's revisionsudvalg, landbrugsdirektør i Vestjysk Bank A/S, indehaver af J. Elbæk Consulting, bestyrelsesmedlem Energi Ikast A.M.B.A, medlem af IFRO (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet), udpeget til Erstatnings- og taksationskommissionen, minkerhverv.

Henning Otte Hansen

Henning Otte Hansen

Født 29. maj 1959

Ph.d., cand. agro. & merc., HD (udenrigshandel), medlemsvalgt. Seniorrådgiver i Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.

Andre tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Økologisk Komplementarselskab ApS, medlem af bestyrelsen for Statsautoriseret revisor Oluf Christian Olsen og hustru Julie Rasmine Olsens mindefond, medlem af nomineringsudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, medlem af bestyrelsen i SEGES Innovations Fonden, medlem af bestyrelsen i Agronomfonden, medlem af bestyrelsen i Dansk Agronomforening, medlem af bestyrelsen i Dansk Agronomforenings Mindefond.

Lise Lykke Steffensen

Lise Lykke Steffensen

Født 15. februar 1967

Cand.agro, HD (Organisation & ledelse) og bestyrelsesuddannelse (INSEAD). Medlemsvalgt. Adm. Direktør Nordisk Genressource Center (NordGen)

Andre tillidshverv: Parlamentarisk valgt revisor for Jordbrugsakademikerne. Bestyrelsesmedlem Stenløse Vandværk AMBA. Medlem Det Danske Gastronomiske Akademi. Medejer af Søholm landbrug.

Kirsten Holst

Kirsten Holst

Født 8. marts 1963

Cand.agro., HD i organisation, medlemsvalgt, adm. direktør i Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Andre tillidshverv:  Medlem af bestyrelsen i ICROFS, formand for nomineringsudvalg i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

Gertrud Knudsen

Gertrud Knudsen

Født 3. juli 1958

Cand.agro., udpeget af JA, Områdechef i Vejdirektoratet.

Andre tillidshverv: Formand for bestyrelsen i DM BIO. Bestyrelsesmedlem i Naturfonden Myrupgaard

Ilse Ankjær Rasmussen

Ilse Ankjær Rasmussen

Født 14. juli 1956

Akademisk medarbejder v/ International Centre for Research in Organic Food Systems – ICROFS (Aarhus Universitet). Medlemsvalgt.

Andre tillidshverv: Medlem af fællesudvalget for ansvarlige investeringer for Sampension Livsforsikring A/S, Pensionskassen Arkitekter & Designere, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører.

Søren Kaare-Andersen

Søren Kaare-Andersen

Født 10. september 1958

Cand.polit, medlemsvalgt. Adm. direktør for Bikubenfonden.

Andre tillidshverv: Formand for PJD’s revisionsudvalg, medlem af bestyrelsen i Pensionskassen Arkitekter & Designere, formand for den rådgivende komite Nasdaq OMX Cph, chairman Bikuben Foundation New York Inc., formand for bestyrelsen i Høbbet A/S, formand for bestyrelsen i Bifi A/S, næstformand i Enkotec A/S, medlem af bestyrelsen i Københavns Almene Boligselskab (KAB).

Anders Larsen

Anders Larsen

Født 11. februar 1967

Cand.oecon., MBA enkeltfag, HD i Finansiering & Regnskab, medlemsvalgt. Partner, Origination & Distribution, Whitecroft Capital Management, UK & DK.

Andre tillidshverv: Direktør i Whitecroft Capital A/S, medlem af PJD’s revisionsudvalg.

Bestyrelsens mangfoldighedspolitik

Læs mere

Revisions- & risikoudvalg

Læs mere

Lønpolitik

Læs mere