Hvem er vi?

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) er en medlemsejet pensionskasse, som blev oprettet i 1983. I dag har over 10.000 medlemmer deres pension hos os.

Størstedelen af pensionskassens medlemmer er uddannet ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (tidligere KVL) eller har en tilsvarende uddannelse, og de er omfattet af overenskomstaftalte pensionsordninger. Vi optager også ansatte i virksomheder eller foreninger med tilknytning til faget.

Pensionskassen er medlemsejet - medlemmer og ejere er de samme - og pensionskassens øverste myndighed er generalforsamlingen.